0220 Prohlášení Shincheonji, církve Ježíšovy, k opatřením proti COVIDu-19 a falešným zprávám

Autor
Shincheonji
Datum
2021-06-20 02:00
Shlédnutí
738
20. února 2020

Vážení korejští občané,

v Shincheonji považujeme za hluboce politováníhodné, že potvrzené případy nového koronavirového onemocnění (COVID-19) z Tadeášova kmene církve Shincheonji v Tegu, přispěly k nárůstu počtu potvrzených případů.

Shincheonji, církev Ježíšova, na celostátní úrovni, včetně svého valného shromáždění, aktivně spolupracuje s místními samosprávami a orgány pro kontrolu nemocí a zároveň zakazuje bohoslužby, setkání, evangelizační aktivity atd. v budovách církve a souvisejících budovách. V období od 18. do 21. února budou všechny budovy církve Shincheonji postříkány dezinfekčními prostředky, včetně budov Tadeášova kmene v Tegu, a v současné době dezinfekce probíhá. Církev Shincheonji bude i nadále plně spolupracovat na dodržování opatření, která odpovědné orgány zavádějí v rámci boje proti šíření viru.

Navzdory tomuto úsilí je hluboce znepokojující, že došlo k řadě případů, kdy se prostřednictvím médií šíří fámy a zfalšované informace týkající se Shincheonji. Takové falešné zprávy jsou podbarveny předsudky, které vytvořily dlouhodobě působící protestantské církve v Koreji ve snaze obhájit výsady, jimž se těší v rámci náboženských kruhů.

Pro křesťanská média v Koreji je běžné, že se zabývají nepodloženým obsahem, který pomlouvá Shincheonji, církev Ježíšovu. Situace se však zhoršuje, protože nenáboženská média citují a využívají falešné zprávy, které protestantská komunita v Koreji šíří, aby z náboženských důvodů zkreslila obraz církve Shincheonji jako sekty.

Příkladem může být to, že Shincheonji neměla jinou možnost než usadit všechny členy do omezeného prostoru, protože církvi bylo zamítnuto stavební povolení pouze na základě toho, že se jedná o Shincheonji. Ve zprávách se však uvádí, že je to „jedinečný styl bohoslužby“ církve Shincheonji dávat bohoslužbu na podlaze a že to je „hlavní faktor, který vedl k šíření COVIDu-19.“

Zejména některá média si vybrala rozhovory s lidmi ze zavedených protestantských kruhů, kteří po desetiletí stáli v čele snah o pošpinění obrazu Shincheonji, a šířila zprávy s provokativními titulky, že Shincheonji je „tajnůstkářská“, „její členové skrývají, že navštěvují Shincheonji“, a že „někteří členové se skrývají“.

Lidé, kteří za těmito pomluvami stojí, jsou hlavními viníky programů nucené konverze, které zahrnují únosy, věznění, fyzické útoky, a dokonce i smrt mladých i starých lidí čistě proto, že se přidali k Shincheonji.

V krizi COVID-19, které jako národ čelíme, vynakládá Shincheonji, církev Ježíšova maximální úsilí na přípravu a realizaci nejvhodnějších opatření. Žádáme ty, kteří překrucují a zkreslují obraz Shincheonji z pohledu privilegovaných náboženských skupin a přitom opomíjejí zásadní fakta krize, aby s tím přestali.

Prevence a kontrola infekčních onemocnění jsou zásadní záležitosti, které přímo souvisejí se zdravím všech občanů i se společenským znepokojením a obavami. Shincheonji, církev Ježíšova, se bude i nadále řídit pokyny orgánů veřejného zdraví a poskytovat pomoc při důkladném průzkumu a diagnostice a plně spolupracovat při přijímání léčby, hospitalizaci a přechodu do samo-karantény v souladu s výsledky diagnostiky a epidemiologického průzkumu, aby se co nejvíce omezilo další šíření viru.

Všichni členové církve se budou upřímně modlit k Bohu a prosit o rychlé ukončení epidemie COVID-19.


Shincheonji, církev Ježíšova