0219 Prohlášení Shincheonji (Sinčchondži), církve Ježíšovy, k novému koronavirovému onemocnění (COVID-19)

Autor
Shincheonji
Datum
2021-06-13 06:58
Shlédnutí
622
19. února 2020

Vážení korejští občané,

podle informací Centrální karanténní stanice Korejského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (KCDC) bylo dnes (19. února) v návaznosti na nákazu 31. potvrzeného pacienta pozitivně testováno dalších 10 členů Shincheonji, církve Ježíšovy, na nové koronavirové onemocnění (COVID-19).

Shincheonji církev Ježíšova uzavřela 18. února ráno církev Tadeášova kmene v Tegu, kam chodil 31. potvrzený pacient. V současné době probíhají epidemiologická šetření a důrazná preventivní opatření. Kromě toho je do všech zařízení po celé Koreji, včetně pobočných církví a míst setkávání 12 kmenů, zakázán vstup a veškeré bohoslužby a setkání jsou nahrazeny možností bohoslužby online a doma.

Kromě toho jsme identifikovali členy, kteří navštívili církev v Tegu, a upozornili je, aby dodržovali samokaranténu a při výskytu jakýchkoli příznaků navštívili nejbližší zdravotní střediska. Kromě toho jsme požádali všechny členy, aby se nechali vyšetřit, jakmile se u nich objeví příznaky, jako je horečka.

V současné době probíhá dezinfekce církevních budov v Shincheonji, protože církev požádala o úklid místní zdravotnická střediska, a byly vydány pokyny, aby se zdrželi venkovních aktivit a aby pracovníci kanceláří pracovali doma.

Od konce ledna, tedy několik týdnů před potvrzením 31. případu, zavedla církev Shincheonji opatření proti šíření viru prostřednictvím oficiálních oznámení, která omezují účast na bohoslužbách členům, kteří cestovali do zahraničí, nebo těm, kteří vykazují mírné příznaky nachlazení.

Navzdory aktivním oznámením a varováním církve počet potvrzených pacientů mezi členy církve stoupá, protože jedna z členek považovala své příznaky za běžné nachlazení, protože v poslední době neodjela do zahraničí. Považujeme za hluboce politováníhodné, že jsme přispěli k obavám a znepokojení místní komunity.

Poté, co byla členka církve pozitivně testována na COVID-19, Shincheonji, církev Ježíšova, nejen vydala oznámení týkající se bohoslužeb a setkání, ale také opakovaně oznámila, že bude přísně dodržovat pokyny vlády a místních úřadů a bude s nimi plně spolupracovat.

Zejména byla přijata disciplinární opatření proti členům, kteří šířili osobní pokyny odlišné od pokynů valného shromáždění Shincheonji nebo vypouštěli nepodložené informace, jako je "návod k falešné odezvě" atd.

Rádi bychom při této příležitosti znovu zdůraznili, že všem členům sboru přísně zakazujeme šířit své osobní pokyny, jako by byly oficiální, zejména pokud se liší od záměru valného shromáždění Shincheonji, jímž je vyvíjet maximální úsilí při věrném dodržování vládní politiky v zájmu stability místní komunity. V případě, že k tomu dojde, budou přijata přísná opatření.

Rádi bychom znovu potvrdili svůj závazek aktivně dodržovat pokyny vlády. Shincheonji plně spolupracuje s karanténními úřady a žádáme média, která využívají mimořádné situace v oblasti národního zdraví jako příležitosti k očerňování církve Shincheonji, aby se zdržela nepodložených a zkreslených zpráv.

Modlíme se za brzké uzdravení všech, kteří jsou postiženi onemocněním COVID-19 členů Shincheonji. Shincheonji, církev Ježíšova, udělá vše pro to, aby krize rychle skončila.


Shincheonji, církev Ježíšova